Data: czwartek, 10 Październik 2019 autor: Redakcja

WTS

Mimo różnych deklaracji ze strony organizacji rządowych dotyczących przyszłości stadionu Gwardii w Warszawie, od blisko 9-ciu lat nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje związane z obiektem. Po sierpniowym spotkaniu z Wojciechem Jankowskim pomoc w kwestii reaktywacji tego historycznego stadionu dla celów sportowych zadeklarował poseł Paweł Pudłowski. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Kamiński nie zdecydował się jednak spotkać z Posłem w celu omówienia tej sprawy.

W związku z tym poseł Pudłowski napisał interpelację poselską, która trafiła na biurko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Należy jednak przypomnieć, że wszystkie instytucje państwowe zaangażowane w sprawę w ostatnich trzech latach nie wyrażały jakiejkolwiek chęci współpracy (nawet na zasadach komercyjnych). Z drugiej strony brak sprzeciwu wobec rozwoju sportu na tej działce oficjalnie wyraził Dyrektor Międzynarodowej Agencji Frontex, która otrzymała od Rządu RP sąsiednią działkę na budowę swojej nowej siedziby oraz Renata Kaznowska, wiceprezydent m. st. Warszawy. Poniżej interpelacja posła Pawła Pudłowskiego (pisownia oryginalna).

Interpelacja nr 33856
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie Stadionu Gwardii Warszawa przy ul. Racławickiej

Panie Ministrze!
KS Gwardia Warszawa – polski wielosekcyjny klub sportowy założony w 1948 r. w Warszawie to historia sportowa wielu pokoleń warszawiaków i mógłby być wizytówką stolicy, pełniąc jednocześnie bardzo ważną i pożądaną funkcję. W 2019 r. klub zrzeszał ok. 300 sportowców trenujących w różnych miejscach na terenie Warszawy. Oczywiste jest, że działalność klubu sportowego zależy nie tylko od dobrej woli i działalności pasjonatów sportu, ale i od infrastruktury oraz od zaangażowania władz w jej utrzymanie. Niestety w 2012 r. Stadion Gwardii Warszawa przy ul. Racławickiej 32 został zamknięty przez nadzór budowany i rozpoczęła się jego dewastacja. Dziś wiele środowisk podejmuje się szeregu interwencji i działań mających na celu zachowanie infrastruktury sportowej na potrzeby sportowców, ale też wszystkich warszawiaków, którzy będą chcieli z niego korzystać. Z ustaleń wynika, że decyzją nr 43/07 z dnia 12.11.2007 r. minister spraw wewnętrznych i administracji orzekł o przekazaniu przedmiotowej nieruchomości w nieodpłatny trwały zarząd na czas nieoznaczony Komendzie Głównej Policji, a w 2009 r. nastąpiło ustalenie funkcji sportowo-rekreacyjnej dla nieruchomości w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru wprowadzono zapis o jego przeznaczeniu pod usługi sportowe i rekreacyjne. W ten sposób jasno określono przeznaczenie tego terenu i wykluczono inny rodzaj zabudowy nieruchomości. Na przestrzeni blisko 9 lat wiele było zmiennych decyzji i różnych odpowiedzi udzielanych dla zainteresowanych utrzymaniem stadionu jako bazy dla Klubu Sportowego Gwardia. Jedną z odpowiedzi udzielonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest, że jako jednostka nadzorująca prace KGP w ostatnim czasie wyraziło zgodę na złożenie wniosku przez komendanta głównego KGP do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o przekazanie nieruchomości w trwały zarząd do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a 31 grudnia 2018 r. ABW nie wyraziło zgody na działalność sportową, chociaż 16.04.2019 r. ABW potwierdza, że nie posiada trwałego zarządu nad nieruchomością.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dalszym ciągu podkreśla, że nie jest jednostką decyzyjną w kwestii nieruchomości. Z kolei Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje, że wniosek KGP na temat przekazania trwałego zarządu do ABW na dzień 30 kwietnia 2019 r. dalej nie został rozpatrzony. Warto dodać, że w tym temacie przekazano ministrowi spraw wewnętrznych i administracji memorandum informacyjne prezentujące korzyści z utrzymania funkcji sportowo-rekreacyjnej z prośbą o podjęcie decyzji w przedmiotowej kwestii.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Dlaczego kontakt z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji jest praktycznie niemożliwy?
2. Jaka jest na dziś sytuacja prawna nieruchomości, na której terenie znajduje się stadion Klubu Sportowego Gwardia w Warszawie przy ul. Racławickiej?
3. W 2009 r. nastąpiło ustalenie funkcji sportowo-rekreacyjnej dla nieruchomości, na której znajduje się stadion, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jaki jest obecnie zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?
4. Kto ma status trwałego zarządu nad nieruchomością, na której znajduje się stadion?
5. Czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest w dalszym ciągu zainteresowana nieruchomością?
6. Co oznacza, że ABW wyraża swoje stanowisko, że nieruchomość ma być wykorzystana do realizacji celów statutowych agencji?
7. Czy jest szansa na ponowne uruchomienie KS Gwardia, który będzie służył mieszkańcom dzielnicy w m.st. Warszawie?
Z wyrazami szacunku
Dr Paweł Pudłowski

Podobne artykuły:

Podziel się na:

 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • MySpace
 • PDF
 • Pinger
 • Twitter
 • Wykop
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • Śledzik
 • RSS

Tagi: ,
Kategoria: WTS | Komentarze (0)

Zostaw odpowiedź

(Tutaj wpisz kod z powyższego obrazka)